شرایط کنسلی برای تفریحات دریایی:

– بیش از سه ساعت مانده به شروع سرویس 20 درصد از مبلغ بلیط به عنوان جریمه کنسلی کسر و مابقی قابل بازگشت به مشتری است.

– کمتر از سه ساعت مانده به شروع سرویس 50 درصد از مبلغ بلیط به عنوان جریمه کنسلی کسر و مابقی قابل بازگشت به مشتری است.

– کمتر از دو ساعت مانده به شروع سرویس 80 درصد از مبلغ بلیط به عنوان جریمه کنسلی کسر و مابقی قابل بازگشت به مشتری است.

– کمتر از یک ساعت مانده به شروع سرویس بلیط غیر قابل کنسل می باشد.

– در شرایط فورس ماژور (اعلامی از سوی موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش) کل مبلغ بلیط قابل بازگشت به مشتری است.

 – نکته قابل توجه در صورت کنسل کردن از طرف مشتری اصل بلیط  به آژانس تحویل و مبلغ کنسلی طی 72 ساعت به کارت بانکی مسافر عودت می شود.

برای دیگر تفریحات نیز بلیت های رزرو شده طبق قوانین چارتری بوده و غیر قابل کنسل کردن می باشد و تنها در صورت موافقت مجموعه میتوانید سانس تفریح خود را با دیگر سانس ها جا به جا نمایید.