خرید اقساطی فقط در آفر کیش

 

کارمندان و تمامی پرسنل سازمان ها و شرکت هایی که از کارت آسان خرید برخوردار می باشند می توانند به صورت کاملا اقساطی از آفرکیش خرید کنند.