بن تخفیف آفرکیش

 

آدرس غذای ایرانی :
شیراز کباب ، میدان سنایی، ساختمان ۲۰، G3

آدرس فست فود :
البیک، میدان سنایی، ساختمان ۲۰، G4

آدرس فروشگاه عطر وادکلن:
مرکز تجاری کیش، طبقه اول، غرفه ۲۱