آبزیان - آفرکیش

 

در مورد وجود کوسه در آبهای کیش هم باید بدانید آبهای جزیره کیش فاقد هر گونه کوسه خطرناک می باشند و شنا در آن هیچ گونه خطری ندارد. کوسه هایی که گاها در ساحل کیش رویت می شوند از ماهی های کوچک تغذیه کرده و هیچ گونه خطری را برای شناگران ایجاد نمی کنند.