باغ راه - آفرکیش

 

اولین اثر در این مجموعه دروازه قران است و در ادامه سی و سه پل اصفهان ، دروازه هارونیه مشهد ، دروازه رق آباد کرمان ، پل دختر لرستان ، دروازه ارگ علیشاه تبریز ، دروازه طاق بستان کرمانشاه و دروازه های شمیران در این مجموعه جا گرفته اند که در آخر این مجموعه در میدان هرمز با سردر باغ ملی تهران خاتمه می یابد.لازم به ذکر است که در باغ راه ایرانی رودخانه ای به طول ۴۰۰ متر، ۱۱ آبنما،۹نقاشی دیواری و ۴۰۰ جوی آب وجود دارد.. در مسیر این پارک خطی رستوران هایی با انواع غذاهای سنتی و محلی و غرفه های صنایع دستی مربوط به هر باغ ایرانی طراحی و ایجاد می شود. این باغ راه به همت سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش با هدف ایجاد جاذبه و معرفی فرهنگ اقوام ایرانی طراحی شده است.