کلبه هور - آفرکیش

 

در این مجموعه، آب شوری که بوسیله انرژی باد از اعماق زمین به بالا کشیده میشود، با بهره گیری از انرژی خورشیدی، شیرین و قابل شرب می‎گردد. بازدید از کلبه هور نیز رایگان است و هزینه‎ای ندارد.