بازار پارس خلیج - آفرکیش

 

این بازار در یکی از قسمت های شمال غربی جزیره و در شهرک صفین، میدان سعدی، بلوار میرمهنا جای گرفته و از قسمت مرکزی و توریستی جزیره به دور افتاده است.

آدرس: خیابان میرمهنا بین بلوار نیایش و میدان سعدی

شماره تماس: 07644430223