بازار بهکیش - آفرکیش

 

بازار بهکیش جزیره کیش یکی از مراکز تجاری خدماتی کیش می باشد که در زمینی به وسعت چهار هزار پانصد متر مربع و زیربنا یی به مساحت هزاردو چهارصد متر مربع احداث شده است. بازار بهکیش جزء مراکز خرید ارزان کیش می باشد.

آدرس: خیابان سنایی روبروی بانک ملت مرکزی کیش

شماره تماس: 07644426049