بازار پردیس1 - آفرکیش

 

در سال ۱۳۷۱ در زمینی به مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع در ۲ طبقه با بیش از ۲۰۰ واحد در شرق جزیره کیش بین خیابان فردوسی و بلوار رازی به سبک اروپایی و با مشاوره مشهورترین معماران فرانسوی ساخته شده است.

 آدرس: مرواريد خليج فارس، بين خيابان فردوسي وبلوار رازي

شماره تماس: 07644456068