کافی شاپ آب انار آلنار - آفرکیش

 

آدرس: بازار پرديس يك-ميدان قرعه كشي-روبروي بانك رفاه 

تلفن:

09368908673