راهنمای دریافت رمز دوم یکبار مصرف (رمز پویا)

 

با توجه به اینکه رمز دوم یکبار مصرف یا همان رمز پویا الزامی از ابتدای دی ماه الزامی شده است، لازم است تمام کاربران، رمز دوم یک بار مصرف کارت‌های اعتباری خود را فعال کنند. چرا که بدون داشتن رمز پویا یا همان رمز یک‌بار مصرف نمی‌توان هیچ خرید اینترنتی انجام داد. با آفرکیش همراه باشید تا با روش گرفتن رمز پویا در بانک های مختلف آشنا شوید.

 
 بانک آینده


۱. اپلیکیشن «ریما»را  از وب‌سایت بانک آینده دانلود و نصب نمایید.

۲. به‌خودپرداز یکی از شعب بانک مراجعه نمایید.
۳. یکی از گزینه‌های «فعال‌سازی رمز یکبار مصرف اول یا دوم» انتخاب نمایید.
۴. شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.
۵. رسید خودپرداز حاوی رمز هشت‌رقمی و  رمز فعال‌سازی ۱۲۰ کاراکتری از طریق پیامک را دریافت نمایید.
۶. وارد برنامه ریما شوید و رمز را وارد کنید.
فعال‌سازی هشت‌رقمی مندرج در رسید خودپرداز و همچنین کپی کردن کد ۱۲۰ کاراکتری دریافت‌شده از طریق پیامک
این بانک هنوز برای مشتریانی که تلفن همراه هوشمند ندارند برنامه‌ای معرفی نکرده است.

 

بانک رفاه کارگران

 

۱. اپلیکیشن «رمزساز» را از وب‌سایت بانک رفاه کارگران دانلود و نصب نمایید.

۲. به دستگاه خودپرداز بانک مراجعه نمایید.
۳. گزینه «رمز یکبار مصرف پویا» و گزینه «فعال‌سازی» را انتخاب نمایید.
۴. رسید چاپی حاوی کد چهاررقمی فعال‌سازی کارت را دریافت کنید.
۵. پیامک حاوی کد چهاررقمی فعال‌سازی اپلیکیشن را دریافت کنید.
۶. شماره تلفن همراه خود را وارد کنید و رمز هشت‌کاراکتری برای فعال‌سازی اپلیکیشن را انتخاب نمایید.
۷. شماره تلفن همراه خود را وارد کنید و کد ده‌رقمی پیامک‌شده برای فعال‌شدن اپلیکیشن را انتخاب نمایید.
۸.  شماره کارت خود را وارد کنید، رقم درج شده در رسید خودپرداز  درج شده و ۴ رقم  به تلفن همراه مشتری هنگام فعال‌سازی کارت  پیامک شده است.
۹. گزینه «رمز یکبار مصرف پویا» و انتخاب گزینه «فعال‌سازی» را انتخاب نمایید.

 

بانک پارسیان


۱. به یکی از خودپرداز‌های بانک پارسیان مراجعه نمایید.

۲. گزینه «ثبت‌نام رمز یکبار مصرف» را انتخاب کنید و یک رمز دلخواه هشت‌رقمی وارد نمایید.
۳. پیامک حاوی کد فعال‌سازی رمز یکبار مصرف دریافت می شود.
۴. برنامه موبایل‌بانک «پارسیان من» را دانلود و نصب نمایید.
۵.به منوی اصلی پارسیان من وارد شوید.
۶. منوی «رمز یکبار مصرف» و گزینه «ثبت» را انتخاب نمایید.
۷.شماره کارت و کد فعال‌سازی ارسال‌شده به موبایل را وارد نمایید.
کد دستوری بانک پارسیان به‌زودی برای افرادی که گوشی هوشمند ندارند معرفی خواهد شد.

 

بانک سامان


بانک سامان برای مشتریان حقوقی دستگاه تولید رمز یکبار مصرف «توکن» را درنظر گرفته است و برای مشتریان حقیقی نیز اپلیکیشنی با نام «رمزینه»
۱. اپلیکیشن رمزینه از وب سایت بانک سامان را دانلود و نصب نمایید.
۲. به نت‌بانک سامان وارد شوید.
۳. منوی «مدیریت کارت» در نت‌بانک را انتخاب نمایید.
۴. انتخاب گزینه «فعال‌سازی رمز دوم یکبار مصرف کارت» را در نت‌بانک انتخاب نمایید.
۵. کارت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
۶. گزینه «فعال‌سازی برنامک» را انتخاب نمایید. (در این قسمت یک کد QR نمایش داده می‌شود)
۷. باز کردن اپلیکیشن رمزینه را باز کنید و یک رمز شش‌رقمی هنگام ورود به اپلیکیشن را انتخاب نمایید.
۸. گزینه «فعال‌سازی رمز دوم کارت» در اپلیکیشن رمزینه را انتخاب نمایید.
۹. گزینه اسکن کد تصویری را انتخاب نمایید.
۱۰. اسکن کد نمایش داده شده روی صفحه رایانه را اسکن نمایید.
۱۱. کد چهاررقمی ارسالی از طریق پیامک را وارد نمایید.

 

بانک ملی


۱. اپلیکیشن «رمزبان»را از سایت بانک ملی دانلود و نصب نمایید.

۲. به‌خودپرداز یکی از شعب بانک مراجعه کنید.
۳. گزینه «خدمات رمز» را انتخاب نمایید.
۴. گزینه «رمز دوم یکبار مصرف» را انتخاب کنید.
۵. خط تلفن همراه که به نام مشتری باشد را ثبت نمایید.
۶. ۲ رمز مختلف (بخش اول از طریق برگه چاپی خودپرداز و بخش دوم از طریق پیامک) را دریافت کنید.
۷. وارد اپلیکیشن شوید.
۸. رمز چاپی خودپرداز و رمز پیامکی را ثبت نمایید .(برای سهولت در کار رمز پیامکی را کپی و سپس در اپلیکیشن پیست کنید).
مشتریانی که گوشی هوشمند ندارند می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۶۰ *۷۳۷* برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف اقدام کنند.

 

بانک کشاورزی


۱. اپلیکیشن «ریما» را از وب‌سایت بانک کشاورزی دانلود و نصب نمایید.
۲. به‌خودپرداز یکی از شعب بانک مراجعه نمایید.
۳. گزینه «خدمات رمز» را انتخاب کنید.
۴. گزینه «رمز دوم یکبار مصرف» را انتخاب نمایید.
۵. خط تلفن همراه که به نام مشتری باشد را ثبت نمایید.
۶. ۲ رمز مختلف (بخش اول از طریق برگه چاپی خودپرداز و بخش دوم از طریق پیامک) را دریافت نمایید.
۷. وارد اپلیکیشن ریما شوید.
۸. رمز چاپی خودپرداز و رمز پیامکی را ثبت نمایید. (برای سهولت در کار، رمز پیامکی را کپی و سپس در اپلیکیشن پیست کنید.)
برای مشتریان این بانک که گوشی هوشمند ندارند در آینده یک کد دستوری فعال خواهد شد که از طریق آن می‌توانند برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف اقدام کنند.

 

بانک قوامین


روش غیرحضوری
۱. اپلیکیشن «جی بی‌رمز» را از وب‌سایت بانک قوامین دانلود و نصب نمایید.
۲. دریافت کد چهاررقمی برای فعال‌سازی اپلیکیشن «جی بی‌رمز» را دریافت کنید.
۳. یک رمز از طریق پیامک دریافت می کنید.
۴. رمز دریافت‌شده از طریق پیامک را وارد نمایید و رمز دوم یکبار مصرف را فعال کنید.

روش حضوری
۱. اپلیکیشن «جی بی‌رمز» را از وب‌سایت بانک دانلود و نصب نمایید.
۲. به نزدیک‌ترین خودپرداز یکی از شعب بانک قوامین مراجعه نمایید.
۳. گزینه «سایر خدمات» را انتخاب کنید.
۴. گزینه «تعیین رمز» را انتخاب نمایید.
۵. گزینه «فعال‌سازی رمز پویا» را انتخاب نمایید.
۶. یک کد از طریق پیامک برای شما ارسال خواهد شد  و یک کد از طریق برگه چاپ‌شده توسط خودپرداز به شما داده خواهد شد.
۷. این دو کد را در اپلیکیشن جی بی‌رمز  وارد نمایید و رمز دوم یکبار مصرف را فعال کنید.

 

بانک تجارت


۱. اپلیکیشن «همراز» را از وب‌سایت بانک تجارت دانلود و نصب نمایید.
۲. به دستگاه‌های خودپرداز شعب بانک مراجعه نمایید.
۳.گزینه «سایر خدمات» و گزینه «فعال‌سازی رمز همراز» را انتخاب نمایید.
۵. رسید چاپی حاوی شماره سریال و شماره تلفن ھمراه مشتری از دستگاه خودپرداز را دریافت کنید.
۶. یک پیامک حاوی کد فعال‌سازی اپلیکیشن همراز برای شما ارسال خواهد شد.
۷. کلمه عبور برای ورود به اپلیکیشن را تعیین نمایید.
۸. وارد اپلیکیشن شوید و گزینه «افزودن کارت» را انتخاب نمایید.
۹. شماره کارت خود را وارد نمایید.
۱۰. شماره سریال مندرج در رسید دریافتی از دستگاه خودپرداز  را در بخش شماره سریال توکن اضافه نمایید.
۱۱.کد فعال‌سازی پیامک‌شده به تلفن همراه در بخش فعال‌سازی توکن را وارد نمایید و آن را تایید کنید.
۱۲. گزینه درخواست رمز یکبار مصرف را انتخاب نمایید. و از آن برای استفاده در تراکنش اینترنتی استفاده نمایید.

 

بانک مسکن


۱. اپلیکیشن «رمزنما» را از وب‌سایت بانک مسکن دانلود و نصب نمایید.

۲. مراجعه به‌خودپرداز مراجعه نمایید و گزینه «رمز پویا» را انتخاب کنید.
۳.  ۲ رمز مختلف (یکی از طریق برگه چاپی خودپرداز و دیگری از طریق پیامک) را دریافت کنید.
۴.  رمز کاغذی و رمز پیامکی به همراه شماره کارت خود را در اپلیکیشن وارد نمایید.

 

بانک ملت


دریافت رمز یکبار مصرف در این بانک به ۲ روش اپلیکیشنی و پیامکی امکان‌پذیر است. روش پیامکی برای مشتریانی درنظر گرفته شده است که گوشی هوشمند ندارند.

روش اپلیکیشنی
۱. اپلیکیشن «رمزنگار ملت» را از وب‌سایت بانک ملت دانلود و نصب نمایید.
۲. به یکی از دستگاه‌های خودپرداز مراجعه کنید.
۳. گزینه «تغییر رمز» را انتخاب کنید  و پس از آن گزینه «خدمات رمز پویا» را بزنید.
۴. گزینه فعال‌سازی اپلیکیشن رمزنگار ملت را در خودپرداز انتخاب نمایید.
۵. کد فعال‌سازی را دریافت کنید و وارد اپلیکیشن شود  و تعیین رمز اپلیکیشن کنید.
۶. کارت‌ها را به اپلیکیشن رمزنگار اضافه کنید.
۷. رمز دوم یکبار مصرف از اپلیکیشن را دریافت نمایید.

شیوه پیامکی
۱. به یکی از دستگاه‌های خودپرداز بانک ملت مراجعه کنید.
۲. گزینه «تغییر رمز» و «خدمات رمز پویا» را انتخاب کنید و سامانه رمزنگار ملت - نسخه پیامکی را فعال کنید.
۳. شماره همراه در خودپرداز نمایش داده  می شود.
۴. تأیید در صورت صحت آن شماره همراه را تایید نمایید.
۵. پیامک فعال‌سازی و راهنمای سامانه از سوی بانک ملت را دریافت نمایید.
۶. ۴ رقم آخر کارت بانکی فعال‌شده را  از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۳۳۰۳ برای دریافت رمز پویا ارسال کنید.
۷. دریافت پیامک حاوی رمز هفت‌رقمی یکبار مصرف با سرشماره  Bank Mellat را دریافت می کنید.

 

بانک حکمت ایرانیان


1. اپلیکیشن «ارس» را از وب‌سایت بانک حکمت ایرانیان دانلود و نصب نمایید.
۲. به یکی از شعب بانک مراجعه نمایید.
۳. شماره مشتری، رمز عبور و کد فعال‌سازی از بانک را دریافت می کنید.
۴. اطلاعات مورد ۳ در اپلیکیشن را وارد کنید.

 

بانک پاسارگاد


۱. مراجعه به بخش بانکداری مجازی در وب‌سایت بانک پاسارگاد مراجعه کنید.

۲. گزینه «کارت‌های من» و گزینه «سایر» در ستون عملیات را انتخاب کنید.
۳. گزینه «مدیریت نوع رمز دوم» و سپس گزینه «رمز دوم یکبار مصرف» را انتخاب کنید.

روش دوم
۱. به موبایل‌بانک (همراه بانک) وارد شوید.
۲. گزینه «رمز پویا» در قسمت کارت و گزینه «فعال‌سازی» را انتخاب نمایید.
۳. کد شش‌رقمی به انتخاب خود را وارد کنید.
۴. گزینه «سایر» و پس از آن «عملیات کارت» و سرانجام گزینه «فعال/غیرفعال‌سازی رمز یکبار مصرف کارت» را انتخاب نمایید.

 

بانک صادرات


راهنمای جامع فعال‌سازی رمز یکبار مصرف۱. دانلود و نصب اپلیکیش «ریما» از وب‌سایت بانک صادرات یا از طریق نرم‌افزار موبایل بانک صاپ

۲. به‌خودپرداز یکی از شعب بانک مراجعه نمایید.
۳. گزینه خدمات رمز را انتخاب کنید.
۴. گزینه رمز دوم یکبار مصرف را انتخاب نمایید.
۵. خط تلفن همراه که به نام مشتری باشد را ثبت کنید.
۶. ۲ رمز مختلف را دریافت نمایید.(بخش اول از طریق برگه چاپی خودپرداز و بخش دوم از طریق پیامک)

۷. به اپلیکیشن ریما وارد شوید.
۸. رمز چاپی خودپرداز و رمز پیامکی را با کپی و پیست کردن ثبت کنید.

 

بانک اقتصاد نوین


۱. اپلیکیشن «ارس» را از وب‌سایت بانک اقتصاد نوین دانلود و نصب نمایید.

۲. به شعبه برای دریافت بارکد مراجعه نمایید و یا بارکد را از طریق اینترنت بانک دریافت نمایید.
۳. کد را اسکن نمایید و سپس نرم افزار «ارس» را فعال کنیدو
۴. کارت‌های مورد نظر خود را  از طریق منوی کارت فعال نمایید.
۵. رمز دوم یکبار مصرف را فعال نمایید.

 

بانک دی


۱. اپلیکیشن «ارس» را از وب‌سایت بانک دی دانلود و نصب نمایید.

۲. بارکد را از طریق مراجعه به شعبه یا اینترنت‌بانک دریافت نمایید.
۳. بارکد  را اسکن کنید و اپلیکیشن ارس را فعال نمایید.
۴. به منوی کارت وارد شوید و گزینه «فعال‌سازی رمز دوم یکبار مصرف» را انتخاب نمایید.

 

بانک کارآفرین


این بانک اگرچه هنوز برنامه مشخصی برای دریافت رمز یکبار مصرف تعریف نکرده است، اما به‌زودی ۲ مسیر برای دریافت رمز پویا معرفی می‌کند که یکی از طریق اپلیکیشن و دیگری از طریق دریافت دستگاه تولید رمز یکبار مصرف از شعب بانک کارآفرین است.

کد دستوری این بانک به‌زودی برای افرادی که گوشی هوشمند ندارند معرفی خواهد شد.

 

بانک گردشگری


فعال کردن رمز پویا در این بانک از ۲ طریق همراه‌بانک گردشگری امکان‌پذیر است و نیاز به مراجعه به شعب این بانک نیست.

۱. اپلیکیشن همراه‌بانک گردشگری را از وب‌سایت بانک دانلود و نصب نمایید.
۲. وارد اپلیکیشن شوید. (دریافت نام کاربری و رمز عبور برای مشتریانی که اینترنت‌بانک گردشگری ندارند از شعبه الزامی است)
۳. انتخاب گزینه «خدمات کارت» را انتخاب کنید. و کد ثبت‌نام از طریق پیامک ارسال می گردد.
۴. کد پیامک‌شده در اپلیکیشن را وارد کنید و رمز دلخواه برای ورود به اپلیکیشن را تعیین نمایید.
۵. گزینه «سایر» و سپس «عملیات کارت» و سرانجام گزینه «فعال‌سازی رمز یکبار مصرف پویا» را انتخاب نمایید.
۶. سبز شدن گزینه، به‌معنای فعال‌شدن رمز یکبار مصرف پویاست.
۷. کارت مورد نظر را انتخاب کنید.
۸. گزینه «دریافت رمز یکبار مصرف» را انتخاب نمایید.

 

بانک خاورمیانه


۱. اپلیکیشن را از وب‌سایت بانک خاورمیانه را دانلود و نصب نمایید و یا لینک دانلود را  از شعبه دریافت کنید.

۲. شماره مشتری شخصی و کلمه عبور از شعبه را دریافت نمایید.
۳. شماره تلفن همراه را تایید کنید.
۴. کد ارسال شده از سوی بانک به تلفن همراه مشتری برای فعال‌سازی اپلیکیشن را وارد نمایید.
۵. رمز دلخواه برای ورود به اپلیکیشن را تعیین کنید.
۶. در اپلیکیشن «رمز پویا» ثبت نام کنید و کارت‌هایی که برای استفاده نیاز به رمز پویا دارند را فعال نمایید..
۷. گزینه فعال‌سازی برای کارت را انتخاب کنید  و پیامک کد فعال‌سازی را دریافت می کنید.
۸. کد دریافتی را وارد کنید در این لحظه پیام فعال‌سازی برای شما ارسال خواهد شد.
۹. دکمه پایان را بزنید و به صفحه اصلی بازگردید.
۱۰. دکمه دریافت رمز کارت را بزنید، در قسمت پایینی کارت فعال‌شده

 

بانک توسعه تعاون


۱.  اپلیکیشن «همراه‌بانک توسعه تعاون»را از وب‌سایت یا از طریق مراجعه به شعب بانک دانلود و نصب نمایید.

۲. گزینه «سایر» از نوار پایین اپلیکیشن و گزینه «عملیات کارت» را انتخاب نمایید.
۳. گزینه «فعال‌سازی رمز یکبار مصرف» را انتخاب نمایید.
۴. کارت خود را انتخاب کنید.
۵. رمز یکبار مصرف خود را دریافت می کنید.
۶. برای فعال‌سازی رمز دوم یکبار مصرف در سامانه اینترنت‌بانک از مسیر کارت به زیرگزینه «کارت‌های من» مراجعه کنید.