آیا می دانستید- بخش دوم)- آفرکیش

 

1. فلز اوسمیم سنگین ترین ماده روی زمین می باشد.

2. 60 درصد از ماهواره های جهان نظامی است و بقیه غیر نظامی

3. بیشتر از 5000 بیلیون الکترون در ثانیه به صفحه تلویزیون برخورد می کنند تا شما بتوانید تصویری که به وجود می آید را تماشا کنید.

4. شانس اینکه دو اثر انگشت شبیه به هم باشند یک به 64 میلیارد است.

5. اگر امواج ماورای صوت را به قسمت محدودی از فضا که در آن گردو غبار و یا ذرات دود سیگار موجود باشد بتابانیم این ذرات با سرعت رسوب می کنند.

6. درجه حرارت در بالاترین قسمت شعله 1540 درجه و در پایین ترین قسمت شعله 300 درجه می باشد.

7. معنی لغت کانادا به زبان سرخ پوستی روستای بزرگ می باشد.

 

آیا می دانستید

 

 

8. قد انسان تا سن 20 و یا 25 و گاهی تا سن 40 سالگی بلند می شود اما از 40 سالگی به بعد قد انسان هر دوسال نزدیک به 6 میلی متر کوتاه می شود.

9. ناخن های دست چهار برابر سریعتر از ناخن های پا رشد می کنند.

10. انسان ها فقط با از دست دادن یک درصد از آب بدن احساس تشنگی می کنند.

11. حدود یک سوم سرطان هایی که به مرگ ختم می شوند با آنچه میخوریم در ارتباط هستند.

12. دهان انسان در روز یک لیتر بزاق ترشح می کند.

13. آهن ربا تنها موادی را می تواند جذب خود کند که دارای یکی از عنصر های آهن، کوبالت یا نیکل باشند.

14. مغز شما زمانی که خواب هستید بیشتر از زمانی که در حال تلویزیون هستید فعالیت می کند.

15. بزرگترین کشور جهان که به دریا و اقیانوس راه ندارد مغولستان است.

16. انگشت سبابه یا نشانه از انگشتان دیگر دست حساس تر است.

17. ملکه موریانه از جفت مذکر خود حدود 50 بار بزرگتر می باشد.

18. سریعترین حیوان خشکی چیتا یا یوزپلنگ است. او در عرض 3 ثانیه تا 100 کیلومتر در ساعت می تواند سرعت بگیرد. رکوردی که حتی سریعترین ماشین ها هم نتوانستند بشکنند.

19. طبق آمار صندوق بین المللی پول، ایران از نظر فرار مغز ها در بین 91 کشور در حال توسعه و توسعه نیافته مقام اول را دارد.

20. برج آزادی در بندر نیویورک هدیه ای طرف فرانسه است که کم کم با کشتی از فرانسه به آمریکا آورده شد و در آن جا سر هم شد. این برج 93 متر ارتفاع دارد.

21. تشکیل سیاره ای مشابه زمین حداقل 3 میلیون سال زمان نیاز دارد.

22. در هر شبانه روز  تقریبا 18هزار لیتر خون در بدن انسان به جریان انداخته می شود و این کارا قلب به تنهایی انجام می دهد.

23. شمار تلفات جانی در جنگ جهانی دوم بیشتر از بیست و شش میلیون نفر بود.

24. تقریبا 300 متر مکعب گاز هلیم نیاز است تا بتواند انسان را از روی زمین بلند کند.

25. کرم های ابریشم در 56 روز هشتادو شش هزار برابر خود غذا می خورند.

26. کره مریخ با سرت 240 کیلومتر در ساعت به دور خورشید می چرخد.

27. ظروف پلاستیکی در برابر تجزیه و فاسد شدن 50 هزار سال مقاوم هستند.

28. کودکان در فصل بهار بیشتر رشد می کنند.

29. حس بویایی مورچه با سگ برابر است.

30. خاک روسیه یک چهارم از سال را پوشیده از برف است.