آیا می دانستید-بخش اول - آفرکیش

 

1. هر تکه کاغذ را هیچکس بیش از 9 بار نمی تواند تا کند.

2. در هرم خئوپوس در مصر که 2600 سال قبل از میلاد ساخته شده است به اندازه ای سنگ در آن به کار رفته است که می توان با آن دیواری آجری در دور دنیا ساخت که ارتفاع آن  50 سانتی متر باشد.

3. هر سال از 31،557،600 ثانیه تشکیل شده است.

 

 

 

4. بزرگترین گل در دنیا فلوزیا نام دارد.

5. بیشترین ضربان قلب را قناری ها با 1000 بار در دقیقه دارند و کمترین ضربان قلب را فیل با 27 بار در دقیقه دارد.

6. اگر تمام رگ های خونی را در یک خط قرار دهیم چیزی نزدیک به 97000 کیلومتر می شود.

7. سرعت صوت در فولاد 14 بار سریعتر از سرعت آن در هوا می باشد.

8. وقتی مگس بر روی یک میله فولادی می نشیند میله فولادی به اندازه ی دو میلیونیم میلیمتر خم خواهد شد.

9. نور خورشید فقط می تواند  تا عمق 400 متری آب دریا نفوذ کند.

10. آمریکا تا 50 میلیون سال دیگر دو نیم خواهد شد.

11. عدد 2520 را می توان بر اعداد 1 تا 10 تقسیم کرد بدون آن که خارج قسمت کسری داشته باشد.

12. فشار در مرکز خورشید تقریبا 700 میلیون تن بر 6،452 سانتی متر مربع است.

13. بیشترین طول عمر در بین مردم سوئد و ژاپن می باشد.

14. شیشه در ظاهر جامد است اما در واقع مایعی است که بسیار کند حرکت می کند.

15. داغ ترین نقه کره زمین در دالول اتیوپی است. در این منطقه در یک روز عادی دمای هوا در سایه به 94 درجه فارنهایت می رسد.

16. آبشار آنجل در ونزوئل 20 بار بلند تر از آبشار نیاگارا است.

17.یک لیتر سرکه در زمستان سنگینتر از تابستان است.

18. 30 برابر مردمی که امروزه بر سطح زمین زندگی می کنند در زیر خاک مدفون شده اند.

19. نزدیک ترین ستاره به زمین بعد از خورشید الفامنچوری است که فاصله آن تا زمین 4/3 سال نوری است.

20. تنها حیوان چهار پایی که نمی تواند شنا کند شتر است.