جهانگردی در ایران- آفرکیش

 

مقاصد جهانگردی در ایران

 

مقاصد جهانگردی در ایران

 

 

مقصد جهانگردی فضایی فیزیکی است که یک جهانگرد حداقل یک شبانه روز را در آن جا میگذراند. این فضا در برگیرنده ی کالاهای جهانگردی چون خدمات پشتیبانی و جاذبه ها و منابع جهانگردی در مدت سفر است. مقصد ها تعدادی عناصر پایه ای را در بر دارند که دیدار کننده را به سوی خود جذب می کند و رضایت آن ها را پس از ورود فراهم می آورد.

مقصد های گردشگری در ایران به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

1. مقصد های کوهستانی

2. مقصد های بیابانی

3. مقصد های ساحلی- جزیره ای

4. مقصد های میراثی

5. مقصد های زیارتی

6. مقصد های خرید و تفریح

7. مقصد های راهیان نور

8. مقصد های آب درمانی و سلامتی

9. مقصد های چند عملکردی

 

مقصد های تاریخی ایران

 

مقصد های تاریخی ایران

 

گردشگری میراثی و دیدار از میراث فرهنگی یک کشور یا منطقه، از قبیل آثار باستانی، سبک های معماری، بناها و فرهنگ سنتی و آداب و سنن اجتماعی، یکی از قدیمی ترین انواع فعالیت های گردشگری است و بر اساس همین تقاضای جهانی مهم ترین کانون های مقصد جهانگردی دنیای امروز در کنار میراث فرهنگی، شهر ها، سکونتگاه های کهن، آثار به جا مانده از گذشتگان است.

ایران یکی از کشور های مهم جهان به لحاظ غنای فرهنگی و دارای آثار و میراث فرهنگی ارزشمند است که از گذشته های دور توجه جهانگردان و شرق شناسان و متخصصان اهل قرهنگ و هنر را جلب کرده است.

بر اساس مطالعات باستان شناسی، میراث فرهنگی ایران را بر اساس دوره های زمانی می توان به این شرح تقسیم بندی و مطالعه کرد:

 

1. آثار پیش از تاریخ

 

بر اساس آثار بدست آمده و نیز مطالعات باستان شناسی و کتیبه های برجای مانده، تمدن های کهن ایران پیش از ورود آریایی ها در نواحی شکل گرفته بودند مانند تپه سیلک کاشان، تپه حصار دامغان، شهداد در نزدیکی کرمان، شهر سوخته در نزدیکی زابل، یا اقوامی چون تپور ها در مازندران و مراکز باستانی دره هلیلان و مناطقی چون ایذه و ایوه در شمال خوزستان، غار پاسنگر لرستان که اغلب آثار و حیات انسان در دوره پارینه سنگی ایران را در بر دارند.

 

2. آثار دوران تاریخی

 

خوزستان ( از مهم ترین آثار به جا مانده این دوران محوطه باستانی شوش ، هفت تپه چغازنبیل و شوش است.)، همدان، کرمانشاه، فارس( پاسارگاد، تخت جمشید، نقش رستم، مجموعه فیروز آباد، شهر باستانی بیشاپور کازرون، آثار ساسانی دارابگرد، ویرانه های شهر تاریحی استخر فارس)، یزد

 

3. آثار دوران اسلامی

 

شهر هایی مانند اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، کاشان، قم، کرمان، یزد، قزوین و ری آثار متنوعی از این دوره را در ترکیب شهری خود جا داده اند و همین موضوع آن هارا مقصد هایی با آثار میراث دوران اسلامی معرفی می کند.

 

4. آثار دوران معاصر

 

در تقسیم بندی دوره های زمانی معمولا از دوران قاجار تا کنون را دوران معاصر دانسته اند. آثار معماری این دوره یا به عبارتی میراث فرهنگی به جا مانده از این دوران تفاوت هایی در ماهیت وظاهر، نقش و عملکرد، شیوه های ساخت با دوره های پیشین دارد که از نظر جهانگردان میراثی اهمیت ویژه ای دارد. مهمترین آثار میراثی مانده از دوران قاجار را در شهر تهران پایتخت سیاسی و اداری کشور می توان مشاهده کرد.

 

پوشش گیاهی


گردشگران از پوشش های گیاهی مناطق هم استقبال می کنند. شرایط آب و هوایی و وضعیت ناهمواری ها و جنس خاک ایران تنوع پوشش گیاهی را در پی داشته که در برخی نواحی به صورت جنگل ها ی انبوه و در برخی مناطق جنگل های تنک خودنمایی می کنند. در برخی دیگر از مناطق پوشش گیاهی یکساله می روید. در هر صورت هر یک از این پوشش های گیاهی اعم از جنگل ها، بیشه زار ها، باغ ها، مزارع کشاورزی، گیاهان وحشی یکساله همه به نوعی در جذب گردشگران به علت چشم انداز های طبیعی پرکشش نقش اساسی دارند.

 

میزان تقاضای گردشگر خروجی و ورودی به ایران


گردشگر خروجی نوعی از تقاضای ساکنان یک کشور برای سفر به خارج از مرز های سیاسی آن کشور است که از این الگو ی تقاضا در اغلب نقاط جهان استقبال می شود و اغلب کشور ها، ضمن توجه به سفر و گردشگری به منزله ی بخشی از حقوق انسانی، سعی می کنند با اعمال سیاست هایی، جریان جهانگردی خروجی از کشورشان را کاهش دهند و زمینه ی جذب گردشگران خارجی را فراهم کنند و در کنار آن به تقاضای گردشگری داخلی نیز پاسخ دهند، اما نکته ی مهم این است که به رغم اعمال سیاست های محدود کننده در مورد گردشگری خروجی، به خصوص در کشورهایی که اقتصاد رو به توسعه دارند، جریان جهانگردی خروجی روند فزاینده ای دارد.