مقالات

کیشوند کیست؟

کیشوند

در بسیاری از کشورها شهروندان آن کشور از طرق مختلف از جمله گواهی اقامت، گذرنامه های ویژه و یا کارتهای شهروندی قابل شناسایی می باشند. مدارک مذکور به کارگذاران منطقه ای اجازه خواهد داد تا امکانات و مزایای ویژه ای را برای شهروندان خود برنامه ریزی نمایند.

کارت کیشوندی

کارت کیشوندی عبارت است از کارت شناسایی افرادی که در کیش اشتغال و اقامت دارند. کارتهای کیشوندی از نظر محتوا یکسان هستند، ولی در رنگهای مختلف و با توجه به نوع اقامت و فعالیت متقاضیان از طرف مدیریت صدور کارت کیشوندی سازمان صادر میگردد.

شهروندان کیش به چه کسانی می گویند؟

 • بومیان  جزیره کیش.
 • کارفرمایان: کسانی که دارای مجوز فعالیت اقتصادی از اداره بازرگانی سازمان می باشند.
 • کارمندان: کارمندان ادارات، شرکتها و ارگانهای دولتی و غیردولتی که بصورت دائم در کیش اشتغال و اقامت دارند. با معرفی کارفرما و حداقل شش ماه اقامت و اشتغال.(افرادی که بصورت ادواری در کیش اشتغال یا سکونت دارند مشمول دریافت کارت کیشوندی نمی شوند).
 • دانشجویان: دانشجویان مقیم که دارای مدارک مسکونی میباشند.
 • سرمایه گذاران: کسانی که دارای سند مالکیت منزل مسکونی که 6ماه از خرید ملک آنها گذشته باشد، می باشند.(کارت صرفا به نام شخص صادر و هیچکدام از افراد تحت تکفل مشمول دریافت کارت کیشوندی نمیگردند).
 • اتباع خارجی: درصورت ثبت شرکت و اخذ مجوز فعالیت اقتصادی از اداره بازرگانی سازمان

هر رنگ در کارت کیشوندی نشانه چیست؟

کارت های کیشوندی دارای رنگ های مختلفی هستند که هر کدام بیانگر افراد مختلف است. برای مثال :

 • کارت سبز  افرادی که در این جزیره متولد شده اند و بومی این جزیره می باشند از این کارت استفاده می نمایند.
 • کارت آبی خانواده هایی که بنا به دلایل مختلف به کیش مهاجرت کرده اند از این کارت استفاده می نمایند.
 • کارت های زرد افرادی که بصورت مجردی در این جزیره زندگی میکنند از این کارت استفاده می نمایند.
 • کارت کرم رنگ افراد متاهلی که به تنهایی در این جزیره زندگی میکنند از این کار استفاده می نمایند.
 • کارت سفید برای تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران داخلی از این کارت استفاده می گردد.
 • کارت های صورتی برای تجار و بازرگانان و سرمایه گذاران خارجی از این کارت استفاده می گردد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید